Gemeente Gemeente Kinrooi

Marijke Clerx

Functies

page-person-functions-title

  • secretaris Raad van Bestuur (AGB Kinrooi)

  • Algemeen directeur

    De algemeen directeur (voorheen gemeente & ocmw secretaris) staat, als hoofd van het gemeentepersoneel, in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten (gemeente & ocmw) en voor de dagelijkse leiding van het personeel. Ze woont de vergaderingen van het schepencollege, van de gemeenteraad, van het vast bureau en van de raad voor maatschappelijk welzijn bij en zorgt voor het verslag - de notulen - van deze zittingen. Ze adviseert deze organen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. De algemeen directeur staat in voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid.

  • Algemeen directeur

    De algemeen directeur staat, als hoofd van het gemeentepersoneel, in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten (gemeente & ocmw) en voor de dagelijkse leiding van het personeel. Ze woont de vergaderingen van het schepencollege, van de gemeenteraad, van het vast bureau en van de raad voor maatschappelijk welzijn bij en zorgt voor het verslag - de notulen - van deze zittingen. Ze adviseert deze organen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. De algemeen directeur staat in voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid.