Gemeente Gemeente Kinrooi

Personeelsreglementen

In de rechtspositieregeling (RPR) voor het personeel komen de volgende elementen aan bod:
- de selectie van het personeel
- de loopbaan, inclusief de evaluatie, vorming en opleiding, het ontslag
- alle bepalingen in verband met het salaris
- de vergoedingen en toelagen
- de verloven en afwezigheden, inclusief de administratieve toestanden van het personeel
 
In Kinrooi is er één rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel (goedgekeurd op 5 maart 2018) en drie voor de personeelsleden van het OCMW (goedgekeurd op 27 maart 2018) naargelang de categorie waarbij het personeel ingedeeld is.
 
Daarnaast zijn er ook nog arbeidsreglementen en een klachtenreglement.