Gemeente Gemeente Kinrooi

Overname tuinbouwbedrijf - Heinestraat 6

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022096826
Gemeentelijke nummer: MOMV/2022/190

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25-07-2022 akte genomen van de melding ingediend door Royakkers Fruits VOF, gevestigd te Heinestraat 6 te 3640 Kinrooi, voor de overname van de omgevingsvergunningen, op naam van Royakkers Jan & Gijs VVZRL, voor het exploiteren van een tuinbouwbedrijf gelegen te Heinestraat 6, 3640 Kinrooi, kadastraal gekend als: afdeling 4, sectie B, nrs. 1491D, 1491F en 1491E.

Deze aktename geldt als omgevingsvergunning voor onbepaalde duur..