Gemeente Gemeente Kinrooi

Overname tuinbouwbedrijf - Heinestraat 5-7

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022096452
Gemeentelijke nummer: MOMV/2022/193

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door Royakkers Fruits, gevestigd te Heinestraat 6 te 3640 Kinrooi, voor de overname van de milieuvergunning, op naam van Royakkers Gijs, van het tuinbouwbedrijf gelegen te Heinestraat 5-7, kadastrale ligging: afdeling 4, sectie C, nrs. 410N, 410G en 410P.

Deze aktename geldt als omgevingsvergunning en vervalt op de datum van de eindtermijn opgenomen in de milieuvergunning d.d. 18-07-2011, meer bepaald tot 18-07-2031.