Gemeente Gemeente Kinrooi

Overname melkgeitenbedrijf - Hubensstraat 15

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020075990

Publicatiedatum: 30-07-2020