Gemeente Gemeente Kinrooi

Oprichten van veranda - Bongertestraat 8

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021100565

Nathalie Ramaekers heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het oprichten van een veranda aan Bongertestraat 8, kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie B, nr. 921R2.

Het openbaar onderzoek loopt van 08-07-2021 tot en met 06-08-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).