Gemeente Gemeente Kinrooi

openbaar onderzoek: verkavelen gronden Hogekamp

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019160789

Jan Delile heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het verkavelen van gronden (Hogekamp, afdeling 4, sectie B, perceel 583D).

Het openbaar onderzoek loopt van 06/03/2020 (publicatiedatum) tot en met 04/04/2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis.
 
Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).