Gemeente Gemeente Kinrooi

Openbaar onderzoek Ruimtepact 2040

Gepubliceerd op  vr 17 feb 2023
De provincie Limburg heeft een nieuwe leidraad uitgewerkt voor het ruimtelijk beleid in Limburg op weg naar 2040. Voor dat nieuwe beleidsplan ruimte - Ruimtepact 2040 - is vandaag een openbaar onderzoek opgestart. Lees verder over dit ontwerp en hoe u erop kan reageren.

Het ontwerp Ruimtepact 2040 bestaat uit een strategische visie en drie beleidskaders. De strategische visie bevat een ruimtelijke visie voor Limburg in 2040 en de ambities en doelen die de provincie daarbij nastreeft. De beleidskaders geven thematisch aan hoe de provincie die ambities in de praktijk zet. De drie thema’s die behandeld worden zijn:
- wonen in stads- en dorpskernen
- openruimteschakels en
- economische ruimte. 

Geïntegreerd in dit proces wordt ook een Milieueffectbeoordeling (plan-MER) opgemaakt waarin onderzocht wordt hoe en in hoeverre het beleidsplan bijdraagt aan de Vlaamse en Europese milieudoelstellingen. Ook hiervan is de ontwerpversie klaar. Dit nieuwe Beleidsplan, het “Ruimtepact 2040” zal het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg volledig vervangen.


Hoe reageren? 

Het provinciebestuur wijzigt haar toekomstvisie op ruimte niet zomaar. Tijdens het openbaar onderzoek van 17 februari tot en met 17 mei 20223 kan u het ontwerp Ruimtepact 2040 en het bijhorende ontwerp plan-MER volledig inkijken op www.ruimtepact2040.be of ook na afspraak in het gemeentehuis. 

Reageren op het ontwerp Ruimtepact 2040 en het ontwerp plan-MER kan tot uiterlijk op 17 mei 2023 op één van volgende manieren: 

  • per e-mail aan ruimtepact2040@limburg.be
  • per aangetekende brief aan de provincie Limburg, afdeling Ruimtelijke Planning, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt; 
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis of op het provinciehuis van Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt; 
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op één van de infomarkten. 

Gelieve in uw reactie duidelijk te vermelden of u reageert op het ontwerp Ruimtepact 2040 of het ontwerp plan-MER. 


Meer uitleg of vragen ?

Kom dan naar één van de infomarkten waarbij de provincie u meer uitleg geeft. De dichtsbijzijnde infomarkt vindt plaats in Maaseik op donderdag 23 maart tussen 17u00 en 20u00 in Ziekenhuis Oost-Limburg Maas en Kempen (Diestersteenweg 425). Data van andere locaties vindt u hier.


Op de hoogte blijven van het proces? 

Wil u op de hoogte blijven van het verdere verloop van het proces? Surf dan naar https://www.ruimtepact2040.be waar u steeds de actuele stand van zaken en de procesnota kan raadplegen met gedetailleerde informatie over de verschillende processtappen, inspraak- en participatie-initiatieven en het gevolg dat eraan gegeven is.