Gemeente Gemeente Kinrooi

Openbaar onderzoek beleidsprogramma op weg naar circulair bouwen

De omschakeling naar een circulaire bouweconomie in Vlaanderen is nodig en niet alleen om de uitdagingen van klimaatsverandering aan te gaan maar ook om efficiënter met grondstoffen om te gaan en onze impact op het milieu te verminderen.

OVAM heeft een nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ opgemaakt dat vorm geeft aan deze circulaire ambities voor de Vlaamse bouwsector en dit voor de periode van 2022 tot 2030.

Dit beleidsprogramma vormt het nieuwe kader voor de overheid en de bouwsector om vanaf 2022 tot 2030 samen stappen vooruit te zetten richting een circulaire bouweconomie.

Alvorens de Vlaamse Regering dit ontwerp-beleidsprogramma kan goedkeuren, dient dit onderworpen te worden aan een openbaar onderzoek dat loopt tot en met 15 oktober 2021.

Tijdens dit openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen overmaken per mail: beleidsplanbouw@ovam.be of per post naar OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen.

Je kan het nieuw ontwerp beleidsprogramma raadplegen op de OVAM-website via deze link.