Gemeente Gemeente Kinrooi

Openbaar onderzoek Lokaal Materialenplan 2023 – 2030

Het Lokaal Materialenplan vervangt het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022. Met dit plan wordt er een volgende stap gezet in de richting van een integraal beleid rond circulaire economie, door een verhoogde aandacht voor preventie en hergebruik en door materiaalkringlopen verder te sluiten. Daarnaast blijft het plan ook de basis van het afvalbeheer vormgeven.

Concreet werkt het plan aan een verdere afbouw van de hoeveelheid restafval onder andere door de veralgemeende inzameling van bioafval, een aanvaardingsplicht voor wegwerpluiers gekoppeld aan een selectieve inzameling, correctere inzamelformules voor bedrijven en het versterken van het zespijlerbeleid tegen zwerfvuil.

Door een verhoogde focus op preventie en meer aandacht voor nog kwaliteitsvollere recyclage voert het nieuwe plan tegelijk ook een aantal accentverschuivingen door. Verschuivingen die passen in de uitbouw van de circulaire samenleving die nodig is om ook de klimaatuitdagingen aan te pakken.
 
Openbaar onderzoek
 
Het volledige ontwerp, een samenvattende brochure, het ontwerp van bijhorende plan-MER en socio-economische analyse vindt u hier.   
Het openbaar onderzoek voor dit plan loopt van 1 juni tot 31 juli 2022. Tijdens deze periode is het hier consulteerbaar en liggen het plan en de plan-MER ter inzage bij het gemeentebestuur, na afspraak (eveneens digitaal).

Reacties op het plan worden bij voorkeur via mail bezorgd naar plan@ovam.be
Als digitaal reageren niet mogelijk is, kan u uw opmerkingen ook sturen naar:
OVAM - Ontwerp Lokaal Materialenplan – Stationsstraat 110 – 2800 Mechelen