Gemeente Gemeente Kinrooi

openbaar onderzoek: bouwen 12 appartementen - Smeetsstraat

Projectnummer omgevingsloket:OMV_2019163962

Andy Weijtjens heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van 12 appartementen (Smeetsstraat, afdeling 2, sectie D, perceel 506T4, 506V4, 506Z3).

Het openbaar onderzoek loopt van 12-03-2020 (publicatiedatum) tot en met 10-04-2020 Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis.
 
Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).