Gemeente Gemeente Kinrooi

Rutten Agro LV

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020008998

Dhr. Koen Rutten heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het veranderen van het tuinbouwbedrijf qua milieutechnische handelingen en het bouwen van een loods met aanhorigheden, gelegen Nagelstraat 49, kadastraal gekend als: afdeling 4, sectie B, perceelnrs. 1509H en 1509K.

Het openbaar onderzoek loopt van 30/04/2020 tot en met 29/05/2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis en kan het ingekeken worden via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).
 
Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).