Gemeente Gemeente Kinrooi

Bijstelling verkaveling Vlasvenstraat

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020026996

Mevr. C. Daniëls heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bijstellen van de verkaveling 'Vlasvenstraat', kadastraal gekend als: afdeling 2, sectie D, perceelnr. 1132H.

Het openbaar onderzoek loopt van 30/04/2020 tot en met 29/05/2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis en kan het ingekeken worden via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).
 
Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).