Gemeente Gemeente Kinrooi

Breukers Hubert - afbraak varkensstal en nieuwbouw loods

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020032072

Dhr. Hubert Breukers heeft een aanvraag ingediend bij de provincie Limburg voor het veranderen van het veebedrijf qua milieutechnische handelingen, de afbraak van een varkensstal en het bouwen van een loods met aanhorigheden, gelegen Broekstraat 40, kadastraal gekend als: afdeling 1, sectie A, perceelnrs. 474H, L, N, P, R en S.

Het openbaar onderzoek loopt van 30/04/2020 tot en met 29/05/2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis en kan het ingekeken worden via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).
 
Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).