Gemeente Gemeente Kinrooi

Agterberg-Rutten - Herbouw woning en regularisatie bijgebouw

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020028235

Dhr. Jeroen Agterberg heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor de herbouw van een woning en de regularisatie van een bijgebouw, gelegen Breivinstraat 7, kadastraal gekend als: afdeling 2, sectie D, perceelnr. 1081Z.

Het openbaar onderzoek loopt van 05/05/2020 tot en met 05/06/2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis en kan het ingekeken worden via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).
 
Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).