Gemeente Gemeente Kinrooi

Opbelactie in Week van de ouderen

Gepubliceerd op  do 19 nov 2020
Alleenstaanden kunnen deze week opnieuw een telefoontje verwachten van een personeelslid van de gemeente of OCMW Kinrooi. Met deze actie wil Kinrooi tijdens deze tweede coronaperiode opnieuw polsen hoe het met hen gaat en onderzoeken of er bepaalde (zorg)noden zijn.

Van 16 tot 22 november is de Week van de ouderen. Veel ouderen zijn ook alleenstaand en mogen deze week dan ook een telefoontje verwachten. Kinrooi deed al een gelijkaardig initiatief begin april in de eerste coronaperiode en dat kon op veel goede reacties rekenen. De tweede semi-lockdown zorgt ervoor dat de opbelactie nu herhaald wordt.   

Een tiental personeelsleden van verschillende locaties - het Sociaal Huis, GC De Stegel zijn deze week gestart met telefoneren naar alleenstaande, vaak oudere, inwoners. De bedoeling is om zoveel mogelijk inwoners op een lijst van 900 namen te contacteren.

De sociale dienst werkte een handleiding uit voor de telefoongesprekken. Daarop staan een aantal zaken die aan bod kunnen komen tijdens het gesprek. In de eerste plaats zal er gewoon gevraagd worden hoe het gaat, zowel lichamelijk als psychisch, of men de dag goed ingevuld krijgt en of men nog contact - telefonisch of via social media - heeft met familie, kennissen en vrienden. De nadruk van de gesprekken ligt op het psychisch welzijn. De crisis duurt nu reeds verschillende maanden en de mentale veerkracht van ouderen wordt danig op de proef gesteld. 

De gemeente en OCMW willen daarom zoveel mogelijk alleenstaanden en alleenstaande ouderen een luisterend oor aanbieden en een extra hart onder de riem steken onder het motto We laten elkaar niet los. Als uit het telefoongesprek blijkt dat er diepere noden zijn, bijvoorbeeld op psychosociaal vlak of op het gebied van (geestelijke) gezondheidszorg, hebben de bellers ook de handvaten om daarop in te kunnen pikken. En als ze zelf ziek zouden worden en problemen ondervinden met winkelen of vervoer, mogen ze altijd terugbellen en zal er samen naar een oplossing gezocht worden.