Gemeente Gemeente Kinrooi

Vanaf maandag noodopvang gezinnen in Woutershof

Gepubliceerd op  do 02 nov 2023
Vanaf maandag 6 november krijgen maximum veertig ouders en hun kinderen die om internationale bescherming vragen tijdelijk opvang in Woutershof. Het jeugdverblijf staat leeg in de winterperiode en is een geschikte verblijfsplaats voor mensen in nood die een veilig dak boven hun hoofd zoeken.

De Vlaamse minister van jeugd en de staatssecretaris voor asiel en migratie sloegen de handen in elkaar om tijdelijke noodplaatsen voor asielzoekers te voorzien. In september werd sectororganisatie Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT) gevraagd welke mogelijkheden er zijn qua opvang bij de uitbaters van jeugdverblijven en hostels. Verschillende organisaties hebben aangegeven te willen helpen. De capaciteit en duurtijd die zij kunnen aanbieden verschilt van verblijf tot verblijf. Een van de sites die naar voor werd geschoven is Woutershof in Kinrooi.

De tijdelijke opvang is een gevolg van de partnerovereenkomst die Hopper jeugdverblijf Woutershof - samen met enkele andere jeugdverblijven - afsloot met Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. Die overeenkomst bepaalt dat er van 6 november 2023 tot 21 februari 2024 veertig plaatsen ter beschikking gesteld worden voor de opvang van zogenaamde verzoekers om internationale bescherming. Fedasil zal enkel gebruik maken van de jeugdverblijven indien nodig.

De structurele opvangmogelijkheden voor families met kinderen voldoen niet voor de komende maanden. Om die reden zal er dus opvang in Woutershof georganiseerd worden. Er kunnen maximum veertig personen terecht tot ze naar een regulier opvangcentrum overgebracht kunnen worden. De gezinnen worden begeleid door het Rode Kruis opvangcentrum van Heusden-Zolder. Aangezien de gezinnen maar kort in Kinrooi zullen verblijven, worden ze niet als inwoner ingeschreven. Om dezelfde reden zullen de kinderen ook niet naar school gaan in Kinrooi.  De gemeente en Woutershof tonen met dit initiatief aan dat Kinrooi een gastvrije gemeente is.

Gastvrij Kinrooi

Rik Vandevenne (Woutershof):  We zijn blij dat we deze mensen, die op de vlucht zijn, een veilig dak boven het hoofd kunnen bieden in onze gemeente. We hopen dat ze hier de nodige rust zullen vinden. Omdat Woutershof grotendeels leeg staat in deze winterperiode ligt het voor de hand om hier een winteropvang te organiseren. Ondertussen gaat het jeugdwerk op Woutershof gewoon verder. Jeugdbewegingen verblijven in deze periode in een ander gebouw op Woutershof. Er werd geen enkel verblijf geannuleerd. Misschien willen de verblijvende groepen wel een eenvoudig spelletje spelen met de kinderen van de vluchtelingen? Wie een handje wil helpen - in de keuken, spelen met de kinderen, een babbel met de mensen, boodschappen doen, … - kan zich als vrijwilliger aanmelden per mail naar woutershof@hopper.be.

Infomoment op donderdag

Op donderdag 9 november zal er om 19u30 een infomoment georganiseerd worden in Woutershof. Ruim 240 gezinnen in de buurt krijgen een persoonlijke brief ter uitnodiging (zie download). Andere geïnteresseerden zijn eveneens welkom. Naar aanleiding van de infoavond werden een aantal veelgestelde vragen opgelijst. Die kan u hier vinden.