Gemeente Gemeente Kinrooi

Nog geen bezoek in Zorgvlied

Gepubliceerd op  do 16 apr 2020
Op woensdag 15 april 2020 besloot de nationale veiligheidsraad dat woonzorgcentra bezoek mogen krijgen van één vooraf aangeduid persoon. Langs deze weg stellen we iedereen in kennis dat er tot nader order nog géén bezoek toegelaten zal worden in woonzorgcentrum Zorgvlied.

We staan ook toe dat bewoners van residentiële voorzieningen – dit wil zeggen rust- en verzorgingstehuizen of centra voor personen met een beperking – bezoek mogen krijgen van een vooraf aangeduid persoon. Voorwaarde is wel dat de persoon in kwestie de afgelopen twee weken geen symptomen van de ziekte heeft vertoond. Het moet ook altijd dezelfde persoon zijn. De residentiële voorzieningen zullen deze bezoeken zelf kunnen organiseren. Dit maakte de veiligheidsraad gisteren bekend.

In een verklaring van de bevoegde minister werd gesteld dat er nog met de sector bekeken moet worden wanneer en hoe deze maatregel toegepast kan worden. Er dienen nog verdere richtlijnen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid te komen. Pas wanneer duidelijk is wanneer en hoe men deze maatregel zou invoeren zal WZC Zorgvlied beslissen onder welke voorwaarden ze daar dan eventueel gevolg aan kunnen geven. Tot nader order is er dus nog géén bezoek toegestaan in woonzorgcentrum Zorgvlied. 

Het WZC begrijpt en ziet elke dag hoe moeilijk het is voor familieleden, mantelzorgers en bewoners om elkaar niet te kunnen bezoeken. Het personeel zet zich dagelijks met hart en ziel in voor het welzijn van de bewoners. De gezondheid van de bewoners én de medewerkers blijft voorrang krijgen. Woonzorgcentrum Zorgvlied rekent op uw begrip.