Gemeente Gemeente Kinrooi

Nieuws voor ondernemers -corona-

Gepubliceerd op  wo 01 apr 2020
De coronamaatrdegelen hebben voor veel bedrijven een ernstige impact. Om de bedrijven zoveel als mogelijk bij te staan, neemt de Vlaamse Regering initiatieven. Wij houden u op de hoogte van de actuele stand van zaken.

LET OP: dit is de huidige stand van zaken. Er kunnen uiteraard nog zaken wijzigen de komende uren, dagen, weken. Bij wijzigingen wordt er zo snel mogelijk over gecommuniceerd.

   

26 maart 14u00 - Online aanvraag corona hinderpremie

- Vanaf vrijdag 27 maart 2020 staat de applicatie online op www.vlaio.be/coronahinderpremie
- Wie zich heeft aangemeld via het webformulier van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) zal vandaag (donderdag 26 maart) een link krijgen om de premie al aan te vragen
- De premie zal 14 dagen na aanvraag worden uitbetaald, mits voldaan is aan alle voorwaarden
- Elke onderneming die recht heeft op de premie door verplichte sluiting, zal die ook krijgen
- Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 5 mei 2020

Wie komt in aanmerking?
- Bedrijven met fysieke inrichting die moeten sluiten door coronamaatregelen
- Een onderneming kan voor maximaal 5 exploitatiezetels een premie krijgen op voorwaarde dat er in de bijkomende exploitatiezetels minstens 1 voltijdse werknemer tewerkgesteld is.
- Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen aanspraak maken op de premie voor zover ze door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.
- In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren

   

   

25 maart 17u00 - Compensatie voor kinderopvang en onthaalouders

- Het nationaal crisiscentrum vraagt aan ouders om de kinderen maximaal thuis op te vangen.
- De respijtdagen worden on hold gezet tot minstens 5 april.
- Kinderopvang en onthaalouders worden op maat gecompenseerd.

 De regeling is rond. De grote lijnen vind je hier.

Deze compensatieregeling zal op maat bekeken worden. Kind & Gezin en de dossierbeheerder brengen alle betrokkenen binnenkort verder op de hoogte.

   

    

24 maart 2020 14:00 - Kappers moeten sluiten

- Vandaag werd door de Nationale Veiligheidsraad beslist dat kappers hun zaak volledig moeten sluiten. Op die manier kunnen ook zij een beroep doen op de premie van 4.000 euro
- Meer info over de hinderpremie vind je hier

   

   

21 en 22 maart 2020 - Extra financiële steunmaatregelen en extra verduidelijking
 
Er werden enkele nieuwe financiële steunmaatregelingen bekendgemaakt, bovenop de steun die al eerder bekendgemaakt was voor zelfstandigen:
- Alle ‘levensvatbare’ bedrijven en zelfstandigen (die levensvatbaar waren vóór de uitbraak van de coronacrisis) mogen alle betalingen, vervaldagen, betalingen van intrest uitstellen vanaf vandaag tot 30/09/20.
- Er komt een garantieregeling voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden.
 
Verduidelijking bij maatregelen:
- De Vlaamse overheid communiceerde dat de autokeuringscentra weer open gaan op woensdag 25 maart. En dit enkel voor de bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen, prioritaire voertuigen en technische herkeuringen.Voor de andere categorieën (waarvan het keuringsattest verstreek na 13 maart 2020) zal de termijn verlengd worden met 4 maanden, na het opheffen van de crisismaatregelen.

  

  

21 maart 2020 11u00 - Verduidelijking voor ondernemers

Zojuist ontvingen we nieuwe verduidelijkingen over de opgelegde maatregelen: hier een overzicht:
(LET OP: dit is de huidige stand van zaken. Er kunnen uiteraard nog zaken wijzigen de komende uren, dagen, weken. Bij wijzigingen wordt er zo snel mogelijk over gecommuniceerd.)

- Verzekeringskantoren mogen openblijven, maar worden aangemoedigd het gebruik van internet en telefonie te generaliseren om hun activiteiten voort te zetten.

- Een verzekeringsexpert mag zich enkel ter plaatse begeven om dringende schadevaststellingen te doen en mits naleving van de social distancing (1,5 meter afstand houden) maatregelen.

- Tattooshops moeten sluiten.

- Dierenasielen zijn gesloten, maar de opvang en essentiële verzorging van de dieren is cruciaal en dus toegelaten. Ook vrijwilligers mogen hieraan bijdragen.

- E-commerce handelaars mogen hun activiteiten verderzetten ook indien deze niet als essentieel worden beschouwd (bv. kleren, doe-het-zelf, baby- of kinderwinkels, geboortelijsten, …). Ze moeten hierbij wel de maatregelen m.b.t. sociale distancing (1,5 meter afstand houden) volgen. Onder e-commerce wordt verstaan: levering aan huis (komen niet binnen) en afhaling aan officiële afhaalpunten. Leveringen aan huis krijgen de voorkeur. Een bestelling afhalen in de winkel is niet toegelaten. Bedrijven die een online verkoopsysteem willen opzetten, moeten ervoor zorgen dat ze thuisbezorging organiseren (klanten kunnen hun bestellingen niet rechtstreeks in de winkel afhalen).

- Je kan uiteraard nog steeds bevallen in een ziekenhuis. Je partner mag bij de bevalling aanwezig zijn en enkel bezoek van je partner is toegestaan. Familiebezoek is niet meer toegestaan.

- Diensten voor thuis- en familiale hulp mogen doorgaan (voor ouderen, thuiszorg, personen met beperkingen, opvangtehuizen voor mishandelde vrouwen, voedselhulpbedeling, schuilplaatsen en nachtopvang voor mensen met sociale problemen, nachtopvang en coördinatiecentra voor thuiszorg en ondersteuning, …)

- Persoonlijke assistenten voor personen met een handicap mogen hun activiteiten voortzetten.

- Landmeters mogen enkel noodzakelijke werkzaamheden blijven uitvoeren.

- Immomakelaars mogen de huidige verkoopprocessen laten doorgaan, maar er mogen geen nieuwe huisbezoeken worden ingepland.

- Bij taxi’s mag er slechts één persoon meerijden. Als gezin mag zich wel samen in één auto verplaatsen. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten.

- Het vrijwillig transport van mindervaliden en hulpbehoevenden mag doorgaan, maar met slecht één persoon bovenop de chauffeur per traject.

      

Een overzicht van alle eerder gepubliceerde nieuwsitems vindt u hier terug.