Gemeente Gemeente Kinrooi

Nieuws van Limburg.net

Gepubliceerd op  do 26 mrt 2020
De afgelopen dagen hebben de ophaaldiensten van Limburg.net alles in het werk gesteld om alle geplande ophalingen aan huis te laten doorgaan en dat zal ook zo blijven gebeuren.

Update 31 maart:

- Vanaf dinsdag 7 april zullen de recyclageparken opnieuw gecontroleerd opengaan.
- De bezoekers zullen enkele richtlijnen strikt moeten volgen:

  - Als je je bezoek nog kunt uitstellen, doe je dat best.
  - Respecteer de afstandsregel van 1m50.
  - Vermijd elk fysiek contact.
  - Cash betalen is niet mogelijk.
  - Blijf in je wagen zitten in de wachtrij.
  - Er mogen maar een aantal personen tegelijk op het recyclagepark.

Einde Update.

Tijdens de ophalingen stellen de ophalers echter vast dat er veel meer afval wordt aangeboden dan normaal. Dit is enerzijds te wijten aan de gesloten recyclageparken en anderzijds aan het feit dat veel mensen hele dagen thuis zijn en en beginnen opruimen.

De grote hoeveelheden afval die worden aangeboden zorgen er echter voor dat de vrachtwagens sneller vol zijn, de beladers een extra zware taak hebben en de rondes veel langer duren dan normaal wat wel even kan maar ook niet vol te houden is.

Aantal aangeboden zakken beperkt tot vier

Om zoveel mogelijk ophalingen te kunnen blijven garanderen beperkt Limburg.net het aantal aangeboden afvalzakken tot vier per afvalsoort. Voor huisvuil en pmd was het aantal aangeboden zakken al beperkt tot vier door de richtlijnen van de Vlaamse overheid. Limburg.net beperkt nu ook het aantal groenafvalzakken tot maximaal 4 zakken per gezin. In gemeenten waar met containers wordt gewerkt is het niet meer toegelaten om extra zakken naast de container aan te bieden.

Grofvuilophalingen aan huis uitgesteld tot 3 mei

Om zoveel mogelijk capaciteit vrij te houden voor de ophaling van huisvuil, gft, pmd en papier en karton worden de grofvuilophalingen aan huis voorlopig uitgesteld tot na 3 mei. Iedereen die al een aanvraag deed voor een grofvuilophaling wordt hiervan persoonlijk verwittigd. De geplande ophalingen worden verschoven naar de eerstkomende ophaaldatum in mei.

Ophalingen van huisvuil en gft blijven prioriteit

Op dit ogenblik lukt het nog net om volgens het voorziene schema te werken. Maar dit wordt elke dag een grotere uitdaging. Ook de ophaalfirma’s worden immers geconfronteerd met afwezigheden. Daarnaast zijn er ook de bijkomende voorzorgsmaatregelen waardoor zij op een andere manier dan normaal werken. Zolang het kan, blijven zoveel mogelijk ophalingen gewoon doorgaan. Op het moment dat er teveel afwezigheden zijn of de rondes te zwaar worden om alles uit te voeren zal er prioriteit gegeven worden aan huisvuil en gft. De rondes voor papier en karton en later ook deze van pmd zullen dan tijdelijk niet meer uitgevoerd worden. Limburg.net vraagt daarom aan iedereen om de beperkingen in het aangeboden afval te respecteren.  Daar waar verenigingen papier inzamelden of het glas aan huis ophaalden zijn deze inzamelingen reeds stopgezet.


Toon uw respect voor de ophalers, bied uw afval correct aan

Elk jaar zetten de afvalsector de afvalophalers in de kijker tijdens de ‘Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter’. Vandaag wordt nog maar eens duidelijk dat ze een essentiële dienstverlening verzorgen. Limburg.net roept iedereen op om - uit respect voor de afvalophalers - de regels rond het aanbieden van afval te respecteren en zijn afval correct aan te bieden. Zo kunnen de ophalers hun werk efficiënt en snel uitvoeren:

* De ophaling start zoals steeds om 6 uur ’s ochtends. Zet uw afval de avond voordien of uiterlijk ’s ochtends om 6u buiten, zo staat het steeds tijdig aan de straat.

* Respecteer de maximumgewichten die in de container of zak mogen. bv. Een pakket papier mag max. 15 kg wegen, een grote zak huisvuil 10 kg en een kleine zak 5 kg.

* Zorg ervoor dat u niet teveel afval buiten zet per ophaalbeurt: maximum 4 zakken voor huisvuil, pmd en groenafval, max. 2 m³ tuin- en snoeihout en max. 1 m³ papier en karton

* Sorteer correct zodat uw afval niet geweigerd moet worden.

Heropening recyclageparken

Zoals vandaag ook in de pers te lezen was is Limburg.net vragende partij om de recyclageparken onder gecontroleerde omstandigheden opnieuw te openen. Limburg.net is momenteel dan ook bezig met de voorbereiding van een mogelijke heropening en zal hierover ook tijdig communiceren. De eventuele heropening van de recyclageparken kan echter pas na een gunstige uitspraak daarover door de Risk Assessment Group, de Risk Management Group en het Wetenschappelijk comité Coronavirus . Ze moet het voorwerp uitmaken van de richtlijnen, verdeeld door de gewesten en het federale crisiscentrum.