Gemeente Gemeente Kinrooi

Meeuwen met vogelgriep nabij grindplassen

Gepubliceerd op  wo 15 feb 2023
Rondom de Maasplassen zijn er vandaag verschillende zieke en dode meeuwen aangetroffen. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze besmet met het vogelgriepvirus. De technische dienst ruimde verschillende kadavers op. Als inwoner hou je zelf ook best rekening met enkele preventiemaatregelen

Het vogelgriepvirus houdt al een tijdje lelijk huis bij de meeuwenpopulatie. Maar ook andere watervogelsoorten en hun predatoren zoals de buizerd, slechtvalk, en anderen worden ermee geconfronteerd.

Sinds deze ochtend zijn medewerkers van de technische dienst - volledig voorzien van het nodige beschermingsmateriaal - zieke en dode meeuwen gaan verzamelen rondom de grindplassen. Het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek is de zieke vogels komen halen. De kadavers worden, gedurende een korte termijn afgesloten bewaard om daarna door Rendac opgehaald en vernietigd te worden.

De gemeentelijke diensten zullen het gebied de komende tijd blijven monitoren en eventueel nog extra opruimacties doen. De influenzalijn is op de hoogte van de stand van zaken in onze gemeente, evenals het Agentschap voor Natuur en Bos en het FAVV.

Preventiemaatregelen in acht nemen

Voor de inwoners en passanten zijn er enkele preventiemaatregelen die men voor eigen bestwil respecteert. Vermijd alle contact met zieke vogels of kadavers. Hou honden steeds aangelijnd zodat ze zeker op afstand van de dode en zieke dieren blijven. Ook roofdieren, zoals vossen en marterachtigen, kunnen besmet zijn met vogelgriep door het eten van de besmette vogels. Moest u toch in aanraking komen, was uw handen, onderarmen en nagels grondig met zeep of ontsmettingsmiddel, zeker vooraleer u voedsel ter hand neemt. Zieke vogels kunnen aangemeld worden bij het Natuurhulpcentrum Opglabbeek via 089 85 49 06 of info@natuurhulpcentrum.be. Tot slot geven we nog even het nummer van de influenzalijn, een gratis telefoonnummer voor onder andere het melden van opvallende of grote aantallen zieke of dode vogels: 0800 99 777.