Gemeente Gemeente Kinrooi

Leurkaart (ambulante handel)

De uitoefening van een ambulante activiteit evenals de uitoefening van een kermisactiviteit is onderworpen aan een voorafgaandelijke machtiging. Deze machtiging moet aangevraagd worden bij een erkend ondernemingsloket, die de machtiging ook aflevert.

De plaatsen op het openbaar domein waar ambulante activiteit mag plaatsvinden zijn vooraf bepaald in Kinrooi.

Deze locaties zijn:
- het Dorpsplein: donderdagvoormiddag (8u-13u)

- pleingedeelte naast fietspad aan Marec: 2 zones, dagelijks mogelijk in de maanden mei, juni, juli, augustus en september en de laatste 2 weken van december, rekening houdend met het vrijstellingsbesluit (10u-23u)

- NIEUW, door wijziging besluit gemeenteraad dd 3-4-2023: het Bastion: 1 zone, dagelijks mogelijk in de maanden juni, juli, augustus en september, mits de overige particuliere, gemeentelijke en verenigingsactiviteiten kunnen doorgaan op het evenemententerrein, waar de zone voor ambulante handel deel van uitmaakt. Deze gebruikers hebben geen verplichtingen ten aanzien van de ambulante handelaar en kunnen desnoods het volledige terrein innemen voor de duur van hun gebruik. (10u00 – 01u30) specialisatie: ijs, gebak en koffie

Kandidaturen kunnen ingediend worden per mail, per post of per aangetekende zending.

Meer info