Gemeente Gemeente Kinrooi

Leurkaart (ambulante handel)

De uitoefening van een ambulante activiteit evenals de uitoefening van een kermisactiviteit is onderworpen aan een voorafgaandelijke machtiging. Deze machtiging moet aangevraagd worden bij een erkend ondernemingsloket, die de machtiging ook aflevert.

Reglement

Hier vindt u alle informatie over het reglement terzake.

Meer info