Gemeente Gemeente Kinrooi

ambulante handel

Een ambulante activiteit is wettelijk gedefinieerd als de verkoop, de te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en diensten, door een handelaar buiten de vestigingen die vermeld zijn in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over zo’n vestiging beschikt. Om ambulante activiteiten uit te oefenen in het Vlaamse Gewest moet u over de juiste activiteitencodes beschikken.

Sinds 1 april 2024 kunnen ondernemers in Vlaanderen niet langer een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten aankopen. Het ondernemingsnummer is sinds 1 april 2024 namelijk ‘de sleutel’. De controle gebeurt vanaf dan door de ondernemingsgegevens te checken in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).

De plaatsen op het openbaar domein waar ambulante activiteit mag plaatsvinden zijn vooraf bepaald in Kinrooi.

Deze locaties zijn:
- het Dorpsplein: donderdagvoormiddag (8u-13u)

- pleingedeelte naast fietspad aan Marec: 2 zones, dagelijks mogelijk in de maanden mei, juni, juli, augustus en september en de laatste 2 weken van december, rekening houdend met het vrijstellingsbesluit (10u-23u) (eindigt op 31 december 2024)

- Bastion: 1 zone, dagelijks mogelijk in de maanden juni, juli, augustus en september, mits de overige particuliere, gemeentelijke en verenigingsactiviteiten kunnen doorgaan op het evenemententerrein, waar de zone voor ambulante handel deel van uitmaakt. Deze gebruikers hebben geen verplichtingen ten aanzien van de ambulante handelaar en kunnen desnoods het volledige terrein innemen voor de duur van hun gebruik. (10u00 – 01u30) specialisatie: ijs, gebak en koffie (eindigt op 30 september 2024)

Kandidaturen kunnen ingediend worden per mail, per post of per aangetekende zending.

Meer info