Gemeente Gemeente Kinrooi

Landbouwschade

We onderscheiden twee soorten van landbouwschade: enerzijds ten gevolge van uitzonderlijke weersomstandigheden (gemeente) en anderzijds  veroorzaakt door wild of een beschermde diersoort (Vlaamse overheid).

Als de schade het gevolg is van uitzonderlijke weersomstandigheden kan u een aangifte van de geleden schade indienen bij de gemeente. De extreme weersomstandigheden moeten dan erkend zijn door het KMI en de schade aan de teelt moet groter zijn dan 20% van de oppervlakte van de teelt op het bedrijf. Het aangifteformulier - zie download hieronder - dient volledig ingevuld te worden. Om het in te dienen bij de dienst ruimte, kan u best een afspraak maken. 

Maak een afspraak

De gemeentelijke schattingscommissie zal daarna ter plaatse een vaststelling van de schade komen doen. Er zal dan een bepaald percentage per landbouwperceel aan een gewas, groente of fruit toegekend worden. Per landbouwer wordt een proces-verbaal tot vaststelling van schade aan de teelten opgesteld en ondertekend door de schadecommissieleden. Dat PV kan dan gebruikt worden voor aftrek van uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de fiscale barema’s. Het moet, indien de omstandigheden als landbouwramp erkend worden, als bewijsstuk ingediend worden wanneer de tussenkomst van het landbouwrampenfonds gevraagd wordt. Verdere uitleg over een schadevergoeding bij een landbouwramp vindt u hier terug.

Bij schade veroorzaakt door wild of een beschermde diersoort? is de gemeente niet uw aanspreekpunt. Voor die schadevergoeding moet de landbouwers zich wenden tot de Vlaamse overheid. Meer info daarover vindt u hier.