Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouw kleuterschool Ophoven

Gepubliceerd op  do 06 jun 2024
Op dinsdag 4 juni 2024 vond een voorbereidende vergadering plaats over de bouw van de nieuwe kleuterschool in Ophoven. Eind deze maand zal gestart worden met de afbraak van de oude school. Na de kerstvakantie kunnen de kleuters terecht in een nieuw onderkomen.

In maart 2023 keurde de gemeenteraad het bestek goed voor de bouw van een nieuwe kleuterschool in Ophoven. In juni 2023 werd het project toegewezen aan tijdelijk maatschap Vanderstraeten-BOWACO. Die deed vandaag de globale timing van de werken uit de doeken tijdens een voorbereidende vergadering.

Samen met het schoolbestuur heeft de gemeente een analyse gemaakt van wat zij absoluut noodzakelijk achten in een nieuwe school. Een stuk aan de rechterzijde van de bestaande kleuterschool blijft staan. De oude kleuterschool en het stuk dat in de jaren ’90 ertussen gebouwd werd, is de ruimte voor de nieuwe school. Die zal veel functioneler ingericht worden met het oog op ergonomie, flexibiliteit, co-teaching en onderwijspraktijk anno 2024. Het bestek speelde daar duidelijk op in door de verbondenheid en bereikbaarheid aan te geven van de verschillende ruimtes.

Het project zal gerealiseerd worden volgens zogenaamde design & build met systeembouw. Dat betekent dat het ontwerp en de bouw bij dezelfde opdrachtnemer zit. Systeembouw wijst erop dat alles vooraf gemaakt wordt. Op het terrein dient dan enkel nog de montage en de afwerking te gebeuren. Dat is een bewuste keuze omdat op die manier de gemeente tijd wint en omdat de impact van de werkzaamheden op het leven in de school minimaal zal zijn. Concreet hoopt de Maaskei dat er maximum drie maanden een tijdelijk onderkomen voor de kleuters zal nodig zijn.

Voorlopige timing der werken

Vanaf 20 juni start de aannemer met de voorbereidende werken: het verwijderen van de zonnepanelen, de afrastering, het alarm, enz... De laatste week van juni zullen de nutsvoorzieningen afgekoppeld worden zodat op maandag 1 juli gestart kan worden met de afbraakwerken. Als alles naar wens verloopt, zijn de afbraakwerken klaar tegen het bouwverlof. Ook de voorbereidingen van de grondplaat is voorzien in de zomerperiode. Op maandag 19 augustus wil men starten met de plaatsing van het gebouw. De werken zullen in juli en augustus tijdelijk plaatselijk zwaar verkeer met zich meebrengen. Het is echter de bedoeling dat dit tegen 1 september voorbij is, zodat de bouwwerken geen invloed hebben op het verkeer in het volgende schooljaar. De start daarvan is tegelijk de start van de volledige afwerking zoals bekabeling, interieur, enz... Dat hoopt men klaar te hebben tegen november. Na de inrichting en verhuis, hoopt de Maaskei om het nieuwe gebouw na de kerstvakantie in gebruik te nemen.

Het project nieuwe kleuterschool Ophoven wordt financieel ondersteund door Agion, het Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs.