Gemeente Gemeente Kinrooi

Burgerparticipatie - kinrooimeemaken.be

2019 – het eerste jaar na de verkiezingen van 14 oktober – staat in het teken van het opstellen van een meerjarenplan 2020-2025, een overzicht van wat de gemeente & OCMW Kinrooi de komende beleidsperiode willen gaan doen. 

Het maken van een nieuw plan begint uiteraard met allerlei ideeën en voorstellen. Dat kan er ook eentje van u zijn! Vanaf 18 maart 2019 kan iedere inwoner van Kinrooi zijn idee indienen via kinrooimeemaken.be, een online platform voor burgerparticipatie. Wat is er volgens u nodig om Kinrooi nog mooier en beter te maken? Alle ideeën zijn welkom. We rekenen op de inspraak van iedereen die Kinrooi wil mee maken.

Om het allemaal een beetje te stroomlijnen, schuift het platform vier thema's naar voor:
- een fijne(re) buurt en leefomgeving
- zorgen voor elkaar en voor anderen
- leven, organiseren en beleven
- uw (andere) voorstellen

Ongetwijfeld zijn er onder onze 12.000 inwoners goede ideeën waar de komende jaren werk van gemaakt kan worden. Registreren op het platform kan zeer gemakkelijk via kinrooimeemaken.be/sign-up. Vanaf 18 maart kan u uw ideeën en voorstellen posten.