Gemeente Gemeente Kinrooi

begeleider buitenschoolse kinderopvang - BKO 't Speel-nestje

Het gemeentebestuur van Kinrooi zoekt een kinderbegeleider buitenschoolse kinderopvang (m/v/x) in contractueel dienstverband voor een tijdelijke tewerkstelling. Het betreft een deeltijdse functie van 19u per week.

De uitdaging

Als begeleider in de buitenschoolse kinderopvang 't Speel-nestje ben je verantwoordelijk voor het verwelkomen en verzorgen van kinderen buiten de schooluren, inclusief woensdagmiddagen, schooldagen en tijdens vakantieperioden.

In deze functie zorg je voor een veilige, plezierige en kwalitatief goede opvang voor peuters en kinderen van de basisschool. Je organiseert activiteiten die hen amuseren en een fijne tijd bezorgen, terwijl je ook eenvoudige administratieve taken op je neemt. Jouw enthousiasme en verantwoordelijkheidsgevoel maken je tot een ideale kandidaat.

Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn onder andere:

 • Het plannen, voorbereiden en begeleiden van activiteiten, met inachtneming van veiligheids- en hygiënenormen.
 • Ondersteuning bieden bij de persoonlijke verzorging van de kinderen.
 • Kinderen veilig naar school en terug begeleiden.
 • Het onderhouden van de ruimtes.
 • Zorgen voor het aanbod en onderhoud van speelmateriaal.

De perfecte match

 • Vermogen om op een pedagogisch verantwoorde wijze met kinderen om te gaan.
 • Sterk in de communicatie met zowel kinderen als hun ouders.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel: Een hoog verantwoordelijkheidsgevoel voor de veiligheid en het welzijn van de kinderen.
 • Goed kunnen samenwerken in een team.
 • Bereid en in staat om in een flexibel arbeidsregime te werken, inclusief vroege ochtenden, late avonden, woensdagnamiddagen, schoolvrije dagen en vakantieperiodes.
 • In staat om leuke en boeiende activiteiten te organiseren die aansluiten bij de interesses en ontwikkelingsniveaus van de kinderen.
 • Kennis van en het kunnen toepassen van veiligheids- en hygiënenormen in alle activiteiten.
 • In staat zijn om actief deel te nemen aan de activiteiten en indien nodig kinderen veilig te begeleiden van en naar school.
 • Een positieve en enthousiaste houding uitstralen die kinderen motiveert en inspireert.

Op het moment van indiensttreding ben je minstens 18 jaar oud en beschik je over volgende documenten :

 • Een diploma of attest van een door Kind en Gezin erkende opleiding (bijvoorbeeld BSO 7de jaar kinderzorg, TSO 6de jaar Sociaal Technische Wetenschappen, derde jaar van de vierde graad van de studierichting Verpleegkunde, attest dat bevestigt dat voor minstens 120 studiepunten een creditbewijs behaald is, inclusief vrijstellingen of dat het eerst en tweede studiejaar, inclusief vrijstellingen, met vrucht is voltooid, van een van de volgende studierichtingen: Pegagogie van het Jonge Kind, Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs, Secundair Onderwijs, Gezinswetenschappen, Maatschappelijke Veiligheid, Orthopedagogie, Sociaal Werk, Sociale Readaptatiewetenschappen, Toegepaste Psychologie, Verpleegkunde of van een studiegebied Psychologische en Pedagogische Wetenschappen) of een ervaringsbewijs.
 • Een attest van kennis van levensreddend handelen bij kinderen eventueel te behalen binnen de 12 maanden na aanvang tewerkstelling.
 • Een uittreksel uit het strafregister – model 2

Ons aanbod

Een boeiende job met een interessant salaris, maaltijdcheques ter waarde van 5,5 euro, fietsvergoeding, 35 dagen betaalde vakantie, 14 feestdagen, 2de pensioenpijler en voordelen via de GSD-v. Het bruto geïndexeerd maandsalaris bedraagt minimum 1261,81 euro en maximum 1448,26 euro.

Nog vragen?

Heb jij nog vragen over deze functie? Neem contact op met Heidi Neijens via heidi.neijens@kinrooi.be of 089 56 56 91.

Heb je vragen over de procedure? Neem contact op via vacatures@kinrooi.be

Interesse?

Stuur je CV, motivatiebrief en blanco uittreksel strafregister (model 2) naar vacatures@kinrooi.be

Selectieprocedure?

Als je sollicitatie in aanmerking komt, word je uitgenodigd voor een praktische proef en een gesprek dat in samenspraak wordt ingepland.