Gemeente Gemeente Kinrooi

Kinderarmoede (KIK)

Het Sociaal Huis werkt via het project KIK (Kinderen in Kinrooi) mee aan armoedebestrijding. Het kind in armoede is het uitgangspunt. De focus ligt op de maximale ontplooiing van de mogelijkheden van deze kinderen. De KIK-coördinator werkt rond een aantal specifieke doelstellingen. Iedere maand is er een oudergroep. Daarnaast worden er ook vormingen georganiseerd.

Om kinderarmoede te (h)erkennen, is een signaallijst ontwikkeld als hulpmiddel.  Als je een vermoeden hebt van kinderarmoede kan je aan de hand van onderstaande lijst meer duidelijkheid krijgen. Hoe meer signalen je dient aan te duiden rond een kind of gezin, hoe groter de kans op kansarmoede. 

Verder vind je hieronder nog een folder over het meldpunt kinderarmoede dat in september 2014 werd opgericht vanuit KIK.  Voor meer info en vragen kan je terecht bij de coördinator van KIK (Yannick Vastmans) in het Sociaal Huis, Breeërsteenweg 124, 089 70 14 14 of via yannick.vastmans@kinrooi.be.