Gemeente Gemeente Kinrooi

Kessenicherveld en Linssenhof als nieuwe straatnamen

Gepubliceerd op  vr 11 jun 2021
In Kessenich is men volop bezig aan twee nieuwe verkavelingen. Voor de praktische gang van zaken is een straatnaam dan ook wenselijk. Tijdens de zitting van 7 juni 2021 volgde de gemeenteraad het advies van de gemeentelijke culturele raad om voor Kessenicherveld en Linssenhof te kiezen.

Officieel gaat het om een voorlopige naamgeving die in een later stadium pas definitief goedgekeurd zal worden. De nieuwe gemeentelijke verkaveling tussen de Veldstraat, Meierstraat en de toegangsweg van de sporthal krijgt de naam Kessenicherveld. Voor de privé verkaveling tussen Veldstraat, Meierstraat en Dorpsstraat is Linssenhof voorgesteld als naam.

De voorbije maanden werden tal van adviezen opgevraagd aan specialisten ter zake. Uit die adviezen kwam een uitvoerige lijst met twintig naamvoorstellen waaruit deze twee voorstellen behouden werden om ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

Kessenicherveld verwijst naar de historische benaming van dit gebied in de Atlas der Buurtwegen. Linssenhof is een verwijzing naar de boerderij die altijd op die plaats gelegen heeft en die beheerd werd door de familie Linssen. Tijdens de laatste generatie was dat trouwens door Gerard Linssen en Maria Meersman, de eerste vrouwelijke schepen van de gemeente Kinrooi.

De gemeenteraad gaf op 7 juni 2021 de voorlopige goedkeuring aan deze naamgevingen voor de verkavelingen in Kessenich. Deze beslissing zal, overeenkomstig het decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, aangeplakt blijven tot en met 8 juli 2021. De volledige tekst van voornoemd besluit ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis en kan u ook hieronder raadplegen.