Gemeente Gemeente Kinrooi

Kappen van hoogstammige boom - Venlosesteenweg (naast nr. 305)

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021067191

Mathieu Rutten heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het kappen van een hoogstammige boom aan Venlosesteenweg (naast nr. 305), kadastraal gekend als: afdeling 3 (Kessenich), sectie A, perceel 455M.

Het openbaar onderzoek loopt van 29-04-2021 tot en met 28-05-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).