Gemeente Gemeente Kinrooi

Kaleien van gevels - Oud Kevelaer 33

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021198851

Antunes Fabrice heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het kaleien van de gevel aan Oud Kevealer 33, kadastraal gekend als: afdeling 2, sectie D, nr. 546E2

Het openbaar onderzoek loopt van 06-01-2022 tot en met 04-02-2022. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).