Gemeente Gemeente Kinrooi

Jongerencultuur: Jeugdhuis toelage

Kinrooi zet in op ontmoetingsplaatsen en sociale interactie voor en tussen jongeren. 

Een door de gemeente erkend jeugdhuis, met een daadwerkelijke jeugdwerking, kan een aanvraag indienen voor subsidiëring. De subsidie bestaat uit twee delen:

- Basistoelage
      Een toelage die hetzelfde is voor alle jeugdhuizen

- Werkingstoelage
      Een toelage die per werkingsjaar bepaald wordt op basis van de in het begin van het werkjaar vooropgestelde doelstellingen.

Voor wie

Alle erkende jeugdhuizen in Kinrooi kunnen een aanvraag indienen.

Hoe aanvragen

Een basistoelage kan aangevraagd worden door het formulier hieronder tussen 1 september en 1 oktober in te vullen.
Een werkingstoelage kan aangevraagd worden door het jaarplan uiterlijk voor 15 augustus voor de start van het werkjaar waarvoor de subsidie aangevraagd wordt in te dienen. Uiterlijk 1 oktober het jaar nadien wordt het werkingsverslag ingediend.

Reglement

Het reglement kan je hieronder downloaden.