Gemeente Gemeente Kinrooi

Vacature jobstudenten kinderopvang

Buitenschoolse kinderopvang ’t Speel-nestje zoekt zes halftijdse jobstudenten (19u per week): drie in juli en drie in augustus. Ze worden ingeschakeld voor de opvang, de begeleiding en het creatief bezighouden van kinderen (van 2,5 tot 12 jaar) in ‘t Speel-nestje.

Voorwaarden

Kandidaten moeten minstens 18 jaar zijn en een uittreksel uit het strafregister (model 596-2) kunnen voorleggen. Daarnaast moeten ze een diploma hebben dat voldoet aan de eisen van Kind & Gezin:

- masteropleidingen: alle diploma’s

- bacheloropleidingen: alle diploma’s

- geslaagd zijn in 2de jaar bachelor leraar kleuteronderwijs, leraar lager onderwijs en orthopedagogie

- technisch secundair onderwijs: sociaal-technische wetenschappen, jeugd en gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg, verpleegaspirant, gezondheid- en welzijnswetenschappen

- beroepsonderwijs Kinderzorg + 7de jaar specialisatiejaar kinderzorg

Meer info

Stuur je sollicitatiebrief met cv, een kopie van je diploma, model 596-2 van uittreksel strafregister én de antwoordstrook (zie download hieronder) vòòr woensdag 20 maart 2019 (poststempel geldt als bewijs) naar het college van burgemeester en schepenen, Breeërsteenweg 146 te 3640 Kinrooi. Kandidaturen kunnen ook tegen ontvangstbewijs tot en met woensdag 20 maart 2019 (uiterlijk 11u30) binnengebracht worden bij de personeelsdienst.

Wie solliciteert, houdt best donderdag 11 en dinsdag 16 april in de paasvakantie vrij voor een mondelinge en praktische proef. Daarna krijg je bericht of je de vakantiejob hebt of niet.