Gemeente Gemeente Kinrooi

Jeugdwerktoelage: Renovatie

De gemeente stimuleert duurzaam renoveren bij jeugdverenigingen en erkende jeugdhuizen. Op die manier geven we onze jeugd de kans om eerst en vooral op een veilige locatie samen te komen. Een aantal zaken gelden als prioritair:
- Vochtproblemen
- Brandveiligheid
- Sanitair

Voor wie

Ieder erkend jeugdwerkinitiatief of erkend jeugdhuis kan een beroep doen op een toelage voor renovatie.

Hoe aanvragen

Een renovatietoelage kan aangevraagd worden door het formulier hieronder in te vullen en te voorzien van de gevraagde bijlagen. Aanvragen die voor 1 oktober worden ingediend worden datzelfde jaar nog behandeld en uitbetaald indien goedgekeurd. Aanvragen die later worden ingediend worden pas in het daaropvolgende jaar behandeld. Aanvragen waarvan de werken
reeds werden uitgevoerd in een voorgaand werkingsjaar komen niet meer in aanmerking voor betoelaging.
Aanvragen voor toelage worden voorgelegd aan de jeugdraad die het dossier, vergezeld van een advies aan het college voorlegt ter beoordeling.

Reglement

Het reglement kan je hieronder downloaden.