Gemeente Gemeente Kinrooi

Jongerencultuur: Eventtoelage

Als gemeente willen we jongeren stimuleren om fuiven en events te organiseren op een verantwoorde manier. Buiten de toelage zullen het Evenementenloket en de jeugddienst je graag op weg helpen!

Organiser je met een groep jongeren een fuif? Dan kan je, mits je voldoet aan een aantal voorwaarden, een eventoelage bekomen van 100 euro per event.

 

Voor wie

Iedere groep jongeren en jongerenvereniging kan maximaal 2x per jaar aanspraak maken op deze toelage.

Voorwaarden

Het event moet voldoen aan volgende voorwaarden:
- het event richt zich in de eerste plaats op een doelpubliek van kinderen en jongeren tot 25 jaar;
- het event heeft een openbaar karakter;
- het event gaat door op grondgebied van de gemeente Kinrooi;
- tijdens het event wordt de wetgeving aangaande veiligheid, alcohol- en drugspreventie en het gebruik van herbruikbare glazen strikt opgevolgd.

Kienavonden, eetfestijnen en evenementen die via een andere weg subsidie krijgen worden uitgesloten.

Hoe aanvragen

De toelage kan aangevraagd worden door minimaal zes weken voor aanvang deze aanvraag voor het evenement dat je hier terug vindt in te vullen. Volgende bewijsstukken worden maximaal een maand na het event aan de jeugddienst bezorgd ter vervollediging van het dossier:
- een flyer of poster van de het event;
- een financieel verslag van het event;
- indien het event een fuif betreft: een ingevulde ‘checklist voor fuiven’ dat je hieronder kan downloaden.

Reglement

Het reglement kan je hieronder downloaden.