Gemeente Gemeente Kinrooi

Infoavonden en hoorzittingen

De praktische organisatie (voorbereiding, bekendmaking, verslaggeving, enz...) van infoavonden en hoorzittingen ligt in handen van de dienst communicatie, een andere gemeentelijke dienst en/of van een externe betrokken partij (studiebureau, ontwerper, enz...).

De meeste van deze initiatieven zijn een voorbode van geplande werken. Een hoorzitting dient om de plannen te tonen aan de betrokkenen en te peilen naar hun opmerkingen en suggesties. Bij een infoavond wordt een goedgekeurd plan voorgesteld, meestal samen met de aannemer die het project op het terrein zal uitvoeren.

Daarnaast kunnen er ook infoavonden over bepaalde thema's georganiseerd worden. Hier vindt u een overzicht van een aantal infoavonden en hoorzittingen.