Gemeente Gemeente Kinrooi

Infoavond werken schoolomgeving Molenbeersel

Gepubliceerd op  wo 18 dec 2019
Begin december begon Aquaenerga met waterleidingswerken in de Scheurestraat en in de Kleine Scheurestraat. Dit waren voorbereidende werken in functie van de verkeersveilige schoolomgeving bij basisschool de Wieken. Over die werken organiseert het gemeentebestuur begin 2020 een infovergadering.

Net zoals de vorige infoavonden over dit dossier zijn we te gast in de eetzaal van basisschool De Wieken. Omwonenden, ouders van schoolgaande kinderen en andere geïnteresseerden zijn welkom op dinsdag 14 januari om 19u30.

Tijdens deze avond zal de ontwerper Buro LST het plan van de werken toelichten. Aannemer Van Beers stelt de timing van de werken en de verschillende omleidingen per fase voor. Verder zullen ook Fluvius, de afkopppelingsdeskundige en de veiligheidscoördinator een woordje uitleg over de werken geven.