Gemeente Gemeente Kinrooi

Hernieuwen van een varkensbedrijf 2 - Reystraat 36

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022171848

Royackers LV heeft een nieuwe aanvraag ingediend bij de gemeente Kinrooi voor het hernieuwen  van varkensbedrijf gelegen aan de Reystraat 36 kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie B, nr. 1049K.

Het betreft een aanvraag tot de hernieuwing van de milieuvergunning voor het verder exploiteren van het varkensbedrijf (tot 31-12-2024). Wegens de onduidelijke stand van zaken van het PAS en gezien de milieuvergunning afloopt in december 2023, wordt er, voorlopig, een tijdelijke vergunning aangevraagd voor het hernieuwen van de milieuvergunning tot 31-12-2024).

Type handelingen: de exploitatie van een ingedeelde inrichting klasse 2.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:
9.4.1.c)1° 748 varkens;

17.3.6.1°b) Opslag van gevaarlijke stoffen: 5.950 kg of 7.000 liter;

28.2.c.1° Opslag van 1.537m³ mest;

53.8.2°. 2.000m³ mestopslag

Het openbaar onderzoek loopt van 26-01-2023 tot en met 24-02-2023. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).