Gemeente Gemeente Kinrooi

Herinrichting Bastion

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020038707

De gemeente Kinrooi heeft een aanvraag ingediend voor de heraanleg van het Bastion, gelegen Agropolis Kessenich, kadastraal gekend als: afdeling 3, sectie B, perceelnrs. 195D, 195K, 195W, 186L en 186V.

Het openbaar onderzoek loopt van 30/04/2020 tot en met 29/05/2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis en kan het ingekeken worden via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).
 
Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).