Gemeente Gemeente Kinrooi

Grondwaterwinning - Schepersheidestraat zn

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020078683

De heer Stef Vangeloven, afgevaardigde voor MS Groep Vangeloven, heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het exploiteren van een grondwaterwinning, op een diepte van 40 meter, met een debiet van max. 1.000m³ per dag en 25.500m³ per jaar voor het beregenen van 17,14 ha landbouwgewassen, aan de Schepersheidestraat zn, kadastraal gekend als: afdeling 1 (Kinrooi), sectie C, perceel 561D.

Het openbaar onderzoek loopt van 02-10-2020 tot en met 30-10-2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis, hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het kan ook online worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).

Meer info

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020078683

Publicatiedatum: 02 oktober 2020