Gemeente Gemeente Kinrooi

Grondwaterwinning - Horkerstraat

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022091386
Gemeentelijke nummer: OMV/2022/178

Dhr. Henri Vanhoeve heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het exploiteren van een grondwaterwinning (verlenging) met een debiet van max. 6.000 m³ per jaar en max. 350m³ per dag voor het beregenen van groenten, aan de Horkerstraat, kadastraal gekend als: afdeling 1 (Kinrooi), sectie A, perceelnr. 25A2.

Het openbaar onderzoek loopt van 15-07-2022 tot en met 13-08-2022. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis, hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het kan ook online worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).