Gemeente Gemeente Kinrooi

Groen licht voor de kermissen

Gepubliceerd op  wo 12 aug 2020
Zolang de gemeente Kinrooi niet in een alarmerende fase in verband met de corona-pandemie terechtkomt, staat het licht op groen voor de komende kermissen in de gemeente. Vanzelfsprekend is dat wel mits bepaalde afspraken met de foorkramers, de horeca en ook de bezoekers.

De eerstvolgende geplande kermissen in Kinrooi zijn Molenbeersel kermis (laatste weekend van augustus), Kinrooi kermis (eerste weekend september) en Geistingen kermis (derde weekend van september). Deze mogen in principe alle drie plaatsvinden. Volgende afspraken zijn daaromtrent bepaald:.

  • Foorkramers en lokale horeca kunnen de nodige voorbereidingen treffen, maar dienen er rekening mee te houden dat indien er in de weken/dagen voordien een alarmdrempel wordt bereikt, er alsnog een opschorting kan volgen.

  • Alle kermissen krijgen een in- en uitgang. De wandelrichting (circulatieplan met looplijnen) wordt aangeduid met pijlen op de grond. Vrijwilligers of stewards zullen ingeschakeld worden aan deze in- en uitgang. De exacte werkwijze daarvoor wordt nog uitgewerkt maar het is onder andere de bedoeling dat zij ook het aantal aanwezigen tellen en dat er ontsmettende handgel voorzien wordt.

  • De dienst KMO & handel heeft de eerste contacten met de horeca genomen om de nodige afspraken te maken in functie van de kermissen. Zij mogen de terrassen uitbreiden en het publiek moet zittend consumeren. Bijkomende evenementen van de horeca moeten getoetst worden aan de evenementenmatrix.

  • De foorkramers zorgen zelf voor de nodige beschermingsmaatregelen aan hun kraam, conform het sectorprotocol en de goede voorbeelden uit de voorbije weken op andere plaatsen.

  • Het dragen van een mondmasker op de kermis is verplicht voor iedereen boven de 12 jaar. 

  • Iedere kermis zal verschillende dagen geopend zijn. Er mogen zich maximum 200 personen tegelijk op de kermis bevinden. Bij veel wachtenden aan de ingang, kan men best op een ander moment terugkomen.

  • De gemeente zal zelf geen randanimatie (blaasmuziek, sprookjesfiguren) voorzien zolang verhoogde waakzaamheid geboden is. De braderie in Geistingen is onderdeel van de kermis en het eenrichtingsverkeer van die kermis en vindt normaal gezien wel gewoon plaats.

Met deze maatregelen hoopt het gemeentebestuur dat er gezellige, leuke kermis georganiseerd kan worden in deze "aparte" omstandigheden.