Gemeente Gemeente Kinrooi

Grenscontroles België-Nederland

Gepubliceerd op  do 19 mrt 2020
Omwille van de grote verschillen in aanpak inzake de strijd tegen het coronavirus tussen België en Nederland zijn er strenge maatregelen waarmee u rekening moet houden indien u de grens over wil.

19 maart 2020 20u30 - Grenscontroles

Op 18 maart 12u00 werden de verstrengde maatregelen tegen het coronavirus van kracht, dit naar aanleiding van het besluit van de Nationale Veiligheidsraad van 17 maart. Daaruit vloeiden ook enkele maatregelen betreffende het grensverkeer, en de algemene vrijheid om zich te verplaatsen. Deze maatregelen werden later nog aangescherpt.

U mag nu enkel de grens nog over voor:

- werk als grensarbeider;
- zorg voor kinderen in het kader van een co-ouderschapsregeling;
- het verlenen van zorg aan een hulpbehoevend familielid of persoon waarmee je een zorgband hebt.

Wij raden grensarbeiders aan een attest van tewerkstelling te vragen aan de werkgever. Dit voor grensarbeiders in beide richtingen, in Nederland én in België.
Deze maatregelen gelden zowel in België als in Nederland. Het is vanaf heden ook niet meer toegestaan om over de grans te gaan tanken, of inkopen te doen.

Er gebeuren sinds vanavond (donderdag 19 maart) structurele grenscontroles.