Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1016 - gebruikersreglement stille studieplek De Stegel

Het college van burgemeester en schepenen van 7 december 2020 keurde het gebruikersreglement voor de toegang en het gebruik van Gemeenschapscentrum De Stegel als stille studieplek tijdens de blokperiode december 2020 en januari 2021, goed.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website vanaf 9 december 2020. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.

Meer info

Goedke