Gemeente Gemeente Kinrooi

GC De Stegel

In 2014 opende gemeenschapscentrum De Stegel. Dit complex met een grote zaal, een kleine zaal en enkele vergaderlokalen werd gebouwd voor de verenigingen van de gemeente Kinrooi. Daarnaast zorgt ook de dienst vrije tijd voor een zeer gevarieerde programmatie in De Stegel. 
 
Programmabrochure
Sinds 2022 is de vroegere programmabrochure van GC De Stegel vervangen door de UiT in Kinrooi brochure. Die verzamelt alle vrijetijdsactiviteiten van de gemeentelijke diensten en verschijnt drie keer per jaar:
- eind augustus met activiteiten vanaf september 
- eind december / begin januari met activiteiten vanaf januari
- midden mei met activiteiten van juni, juli en augustus
 
Tickets
Tickets bestellen voor voorstellingen in GC De Stegel kan hier online via een ticketing-systeem of bij de dienst vrije tijd.
 
Tarieven en reservatie
De tarieven om zalen te gebruiken, zijn afhankelijk van diverse factoren zoals onder andere de keuze van het lokaal, de soort van activiteit én de duur ervan. Vervolgens wordt een prijs per dagdeel bepaald. Er zijn drie dagdelen: 
- voormiddag (7u00-12u00)
- namiddag (12u00- 18u00) 
- avond (18u00-einde). 
De verschillende prijzen vindt u in het huishoudelijk- en tarievenreglement dat u hieronder kan downloaden, samen met het aanvraagformulier voor reservatie. Via de webshop kan u kijken welke zalen wanneer vrij zijn.  Een reservatie voor één of meer ruimtes van De Stegel kan met het formulier hieronder. Dit formulier dient u ingevuld binnen te brengen bij de dienst vrije tijd (eerste verdieping in De Stegel). Uw contactpersoon voor reservaties is Helga Sleven, tel. 089 30 08 42 of helga.sleven@kinrooi.be.

Voor de reservatie gelden bepaalde termijnen die variëren van minstens twee weken op voorhand (voor kleinere ruimtes) tot minstens acht weken op voorhand (voor de grote zaal). Verenigingen van Kinrooi kunnen tot 18 maanden vooraf een reservatie doen. Voor particulieren en niet-inwoners is dat maximum één jaar vooraf.  Uitleg over de beschikbare ruimtes en de mogelijke activiteiten vindt u in het huishoudelijk- en tarievenreglement hieronder. 
 
Theatercafé
Thieu Janssen, gsm 0494 50 96 28
open op dinsdag en woensdag vanaf 16u00
open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 11u00