Gemeente Gemeente Kinrooi

Functiewijziging: van appartement naar vakantiewoning - Venlosesteenweg 128

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021031812

Hubertus Silkens en Maria Linssen hebben een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor een functiewijziging van appartement naar vakantiewoning aan Venlosesteenweg 128, kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie A, perceel 985P.

Het openbaar onderzoek loopt van 25-03-2021 tot en met 23-04-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).