Gemeente Gemeente Kinrooi

Functiewijziging bestaande constructie - Eikelenbosstraat 6

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020073188

De heer B. Clijsters heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor een functiewijziging van een bestaande constructie (invulling psychiatriepraktijk in schuur) aan Eikelenbosstraat 6, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie D, perceel 935K, 935L, 935M en 943D.

Het openbaar onderzoek loopt van 15/07/2020 tot en met 13/08/2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis, hiervoor dient u een afspraak te maken. Het kan ook online worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).