Gemeente Gemeente Kinrooi

Extra coronamaatregelen in Kinrooi

Gepubliceerd op  wo 29 jul 2020
Ook Kinrooi ontsnapt niet aan de corona-perikelen. Er werden in de meest noordoostelijke gemeente van het land helaas ook enkele besmettingen vastgesteld. Om verdere verspreiding maximaal tegen te gaan, besloot het gemeentebestuur op 28 juli 2020 om een aantal extra maatregelen te nemen.

Wat de besmettingen betreft, wordt enkel meegedeeld dat de betrokken hoge risicogevallen die in contact kwamen met de besmette personen allemaal getest worden. Het college van burgemeester en schepenen besliste gisteren dat verder de volgende maatregelen genomen worden:

 • alle evenementen tot en met 31 augustus worden afgelast
 • alle buurt- en straatfeesten tot en met 31 augustus worden afgelast
 • de eindactiviteit van speelpleinwerking wordt geschrapt
 • de slotshow van het musical-kamp van de jeugddienst wordt geschrapt
 • de kermis in Molenbeersel zal niet doorgaan 
 • de publieke BBQ’s worden tot en met 31 augustus afgesloten
 • er zullen tot en met 31 augustus geen feestjes toegelaten worden in de gemeentelijke infrastructuur (buurthuizen, sportzalen, gemeenschapscentrum, enz...)
 • het culturele aanbod in GC De Stegel (voorstellingen, films, vorming) wordt afgelast tot en met 31 december. Zij die reeds tickets hebben aangeschaft voor bepaalde voorstellingen, worden door de dienst vrije tijd gecontacteerd in verband met de terugbetaling.

Het gemeentebestuur begrijpt dat deze maatregelen best ingrijpend zijn maar het komt erop neer om nu even samen op de tanden bijten om zo meer onheil te besparen. Om dezelfde reden roept het gemeentebestuur ook nog eens extra op om de algemene beschermingsmaatregelen strikt te blijven volgen:

 • bij ziektesymptomen: neem telefonisch contact met je huisarts 
 • blijf thuis als je ziek bent
 • was je handen vaak met water en zeep
 • hou minstens 1,5 meter afstand van anderen
 • beperk je fysieke contacten
 • draag een mondmasker in de plaatsen waar het verplicht is (winkels, handelszaken, ...) en op drukke openbare plaatsen

Hou het veilig en zorg voor elkaar!

#samentegencorona