Gemeente Gemeente Kinrooi

Exploiteren van grondwaterwinning - Teunestraat z.n.

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022058637

Wolters Kinrooi BV heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het exploiteren van een grondwaterwinning (klasse 2) aan Teunestraat z.n., kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie A, nr. 406H.

Het openbaar onderzoek loopt van 05-05-2022 tot en met 03-06-2022. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).