Gemeente Gemeente Kinrooi

Exploiteren van grondwaterwinning - Fosheistraat 129

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020175517

De heer J. Janssen heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het exploiteren (hernieuwen) van een grondwaterwinning aan Fosheistraat 129, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie D, perceel 964S.

Het openbaar onderzoek loopt van 13-01-2021 tot en met 11-02-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).