Gemeente Gemeente Kinrooi

Exploiteren van grondwaterwinning - Belestraat zn

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021052558

Publicatiedatum: 19-04-2021

Brecht Bosmans, wonende Belestraat 11, heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Kinrooi, voor het plaatsen en exploiteren van een grondwaterwinning, gelegen Belestraat zn, kadastraal gekend als: 1e afdeling, sectie A, perceelnummer 453K.

De grondwaterwinning zou een opgepompt debiet hebben van max. 13.800m³ per jaar en het water zou gebruikt worden om te beregenen bij droge periodes.

Het openbaar onderzoek loopt van 19 april tot en met 18 mei. Tijdens deze periode kan het dossier bekeken worden via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of bij de dienst ruimte in het gemeentehuis. Hiervoor dient u wel vooraf een afspraak te maken. Bezwaren en opmerkingen kunnen via het omgevingsloket ingediend worden of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen.